درس خارج اصول جناب استاد جلالی

معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان

شهریور ماه سال 1399

مدرسه ملاعبدالله

مبحث استصحاب

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

درس 5

درس 6

درس 7

درس 8

درس 9

 

Views: 551