سلسله دروس فلسفه و عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای – قسمت 6

دروس  65 تا 74 سلسله دروس عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای 10 جلسه  زمستان ۱۳۹۶  قسمت 6    برخی از مباحث این قسمت عبارتند از : معرفه النفس , مسیر و اهداف بت پرستان و بودایی ها , رهایی از مادیت , ریاضت , تطهیر و تهذیب نفس , اصحاب