مباحث فلسفی و عرفانی در سایت کلامها

این سایت با نام " کلامها " در نظر دارد درسها و مباحث کلامی، فلسفی و عرفانی اساتیدی چون سید محمد موسوی درچه ای (دامت توفیقاته) زنجیرزن حسینی  (دامت توفیقاته) , عابدینی و استاد ابراهیمی دینانی و همچنین اساتیدی چون علامه حسن زاده آملی آیه الله جوادی آملی آیه الله فیاضی و..... را هم بصورت