یا باب الحوائج يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربى بحق اخيك الحسين عليه السلام
You are here:-برچسب: خمس هدیه

استفتائات 12 مرجع درباره مباحث خمس هدیه

استفتائات 12 مرجع درباره مباحث خمس   " خمس هدیه 1" سوال ۱_  اگر پدر و مادر یا هر شخص دیگر چیزی به انسان هدیه                       کنند آیا باید خمس آن را داد؟  مراجع معظم تقلید    حضرت امام خمینی (ره)  هدیه خمس ندارد. حضرت آیت الله