سلسله دروس عرفان نظری استاد موسوی دروس  11 تا 20

کلاس درس استاد موسوی - مدرسه صدر بازار دروس  11 تا 20 سلسله دروس عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای 10 جلسه دوم تابستان ۱۳۹۶   جهت بهره برداری بیشتر شما  عزیزان حجم 10 فایل صوتی که شامل ۱۰ جلسه از دروس استاد  می باشد، به 32 مگابایت کاهش یافته است.