یا باب الحوائج يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربى بحق اخيك الحسين عليه السلام

فلسفه و عرفان 16

By |2021-10-01T05:50:56+03:30اکتبر 1st, 2021|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|Tags: , |

فلسفه و عرفان 16

سلسله دروس صوتی فلسفه و عرفان نظری

استاد سید محمد موسوی درچه ای

موضوع عرفان / حقیقت وجود

60 جلسه 

سال 1391

قسمت 16

فلسفه و عرفان 15

By |2021-09-30T22:28:56+03:30سپتامبر 25th, 2021|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|Tags: , , , |

فلسفه و عرفان 15

سلسله دروس صوتی فلسفه و عرفان نظری

استاد سید محمد موسوی درچه ای

دروس اسماءالله/ امامت و ولایت/ قضا و قدر الهی/ عرفان چیست ؟

13 جلسه 

سال 1388

قسمت 15

 

حقیقت وجود

فلسفه و عرفان 14

By |2021-06-08T02:53:01+03:30ژوئن 8th, 2021|Categories: دروس استاد موسوی|

فلسفه و عرفان 14

سلسله دروس صوتی فلسفه و عرفان نظری

استاد سید محمد موسوی درچه ای

دروس 220 تا 251

32 جلسه 

زمستان 1398

قسمت 14

 

فلسفه و عرفان 13

By |2021-05-08T11:57:28+03:30می 8th, 2021|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|

فلسفه و عرفان 13

سلسله دروس فلسفه و عرفان نظری 13

استاد سید محمد موسوی درچه ای

دروس 191 تا 220

30 جلسه 

زمستان 1398

قسمت 13

فلسفه و عرفان 12

By |2020-09-30T22:28:03+03:30سپتامبر 22nd, 2020|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|

سلسله دروس فلسفه و عرفان نظری 12

استاد سید محمد موسوی درچه ای

دروس 161 تا 190

30 جلسه 

زمستان 1398

قسمت 12

 

درس 161
درس 162
درس 163
درس 164
درس 165

درس 166

درس 167

درس 168

درس 169

درس 170

درس 171

درس 172

درس 173

درس 174

درس 175

درس 176

درس 177

درس 178

درس 179

درس 180

درس 181

درس 182

درس 183

درس 184

درس 185

درس 186

درس 187

درس 188

درس 189

فلسفه و عرفان نظری 10

By |2019-06-16T01:34:00+03:30می 1st, 2019|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|Tags: , |

سلسله دروس فلسفه و عرفان نظری

استاد سید محمد موسوی درچه ای

دروس 121 تا 140

20 جلسه 

زمستان 1397

قسمت 10

121_

122_

123_

124_

125_

126_

127_

128_

129_

130_

131_

132_

133_

134_

135_

136_

137_

138_

139_

140_

 

فلسفه و عرفان نظری 9

By |2019-05-01T04:07:21+03:30آوریل 30th, 2019|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|Tags: , , , , , , |

سلسله دروس فلسفه و عرفان نظری

استاد سید محمد موسوی درچه ای

دروس 106 تا 120

15 جلسه 

زمستان 1397  

قسمت 9

 

حضرت آیت الله سید محمد موسوی درچه ای

 

 

سلسله دروس فلسفه و عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای – قسمت 8

By |2019-02-08T02:24:35+03:30فوریه 6th, 2019|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|Tags: , , , , |

دروس 91 تا 105

سلسله دروس فلسفه و عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای

16 جلسه 

حضرت آیت الله سید محمد موسوی درچه ای

حضرت آیت الله سید محمد موسوی درچه ای

زمستان ۱۳۹۶ 

قسمت 8

 

سلسله دروس فلسفه و عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای – قسمت 7

By |2018-05-06T19:00:15+03:30می 6th, 2018|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|

دروس  75 تا 90

سلسله دروس فلسفه و عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای

16 جلسه 

زمستان ۱۳۹۶

 قسمت 7

سلسله دروس فلسفه و عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای – قسمت 6

By |2018-05-06T16:18:16+03:30می 5th, 2018|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|Tags: , , , , , , , , , , , , |

دروس  65 تا 74

سلسله دروس عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای

10 جلسه 

زمستان ۱۳۹۶

 قسمت 6 

 

برخی از مباحث این قسمت عبارتند از :

معرفه النفس , مسیر و اهداف بت پرستان و بودایی ها , رهایی از مادیت , ریاضت , تطهیر و تهذیب نفس , اصحاب تناسخ , مراتب عرفان , کشف روحی , عقل سر و روح , حکمت بالغه چیست؟ , فناء فعلی , فناء صفاتی , فناء ذاتی

سلسله دروس فلسفه و عرفان نظری استاد موسوی دروس  61 تا 64

By |2018-01-31T09:23:38+03:30ژانویه 30th, 2018|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|Tags: , |

دروس  61 تا 64

سلسله دروس عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای

4 جلسه 

لازم به ذکر است درس 64 مبحث ولایت فقیه را از حیث اجتهادی دنبال میکند.

تابستان ۱۳۹۶

جهت بهره برداری بیشتر شما  عزیزان، حجم 10 فایل صوتی که شامل ۱۰ جلسه از دروس استاد  می باشد، به 30 مگابایت کاهش یافته است.

“10 فایل با فرمت rar. فشرده شده”

برای باز کردن فایل های فشرده در گوشی های اندروید نیاز به نرم افزار rar دارید.

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

falsafeh 61-64

سلسله دروس 51 تا 60 عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای

By |2018-01-11T06:33:24+03:30ژانویه 11th, 2018|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|Tags: |

دروس  51 تا 60

سلسله دروس عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای

10 جلسه ششم

تابستان ۱۳۹۶

جهت بهره برداری بیشتر شما  عزیزان، حجم 10 فایل صوتی که شامل ۱۰ جلسه از دروس استاد  می باشد، به 30 مگابایت کاهش یافته است.

“10 فایل با فرمت rar. فشرده شده”

برای باز کردن فایل های فشرده در گوشی های اندروید نیاز به نرم افزار rar دارید.

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

falsafeh 51-60

سلسله دروس عرفان نظری استاد موسوی دروس 51 تا 60

By |2018-01-11T06:07:02+03:30ژانویه 11th, 2018|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|Tags: , |

دروس  41 تا 50

سلسله دروس عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای

10 جلسه پنجم

تابستان ۱۳۹۶

جهت بهره برداری بیشتر شما  عزیزان، حجم 10 فایل صوتی که شامل ۱۰ جلسه از دروس استاد  می باشد، به 30 مگابایت کاهش یافته است.

“10 فایل با فرمت rar. فشرده شده”

برای باز کردن فایل های فشرده در گوشی های اندروید نیاز به نرم افزار rar دارید.

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

 falsafeh 41-50

سلسله دروس عرفان نظری استاد موسوی دروس ۳۱ تا ۴۰

By |2017-12-27T03:58:39+03:30دسامبر 27th, 2017|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|

دروس  31 تا 40

سلسله دروس عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای

10 جلسه چهارم

تابستان ۱۳۹۶

جهت بهره برداری بیشتر شما  عزیزان، حجم 10 فایل صوتی که شامل ۱۰ جلسه از دروس استاد  می باشد، به 32 مگابایت کاهش یافته است.

“10 فایل با فرمت rar. فشرده شده”

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

falsafeh 31-40 

سلسله دروس عرفان نظری استاد موسوی دروس ۲۱ -۳۰

By |2017-12-25T19:27:36+03:30دسامبر 25th, 2017|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|

دروس  21 تا 30

سلسله دروس عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای

10 جلسه سوم

تابستان ۱۳۹۶

  جهت بهره برداری بیشتر شما  عزیزان حجم 10 فایل صوتی که شامل ۱۰ جلسه از دروس استاد  می باشد، به 32 مگابایت کاهش یافته است.

“10 فایل با فرمت rar. فشرده شده”

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

falsafeh 21-30

 

سلسله دروس عرفان نظری استاد موسوی دروس  11 تا 20

By |2017-12-20T05:17:01+03:30دسامبر 20th, 2017|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|Tags: , , , , , , , |

کلاس درس استاد موسوی - مدرسه صدر بازار

کلاس درس استاد موسوی – مدرسه صدر بازار

دروس  11 تا 20

سلسله دروس عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای

10 جلسه دوم

تابستان ۱۳۹۶

  جهت بهره برداری بیشتر شما  عزیزان حجم 10 فایل صوتی که شامل ۱۰ جلسه از دروس استاد  می باشد، به 32 مگابایت کاهش یافته است.

“10 فایل با فرمت rar. فشرده شده”

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

falsafeh 11-20

فلسفه و عرفان نظری استاد موسوی دروس  1 تا 10

By |2017-12-20T05:16:11+03:30دسامبر 8th, 2017|Categories: دروس استاد موسوی, دروس فلسفه و عرفان|Tags: , , , , , , |

دروس  1 تا 10

سلسله دروس عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای

10 جلسه دوم

تابستان ۱۳۹۶

جهت بهره برداری بیشتر شما  عزیزان حجم 10 فایل صوتی که شامل ۱۰ جلسه از دروس استاد  می باشد، به 32 مگابایت کاهش یافته است.

“10 فایل با فرمت rar. فشرده شده”

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

falsafeh 1-10

Go to Top