(فیلم و تصاویر) ترور محسن فخری زاده از دانشمندان هسته ای کشور در آبسرد دماوند + جزئیات

(فیلم و تصاویر) ترور محسن فخری زاده از دانشمندان هسته ای کشور در آبسرد دماوند + جزئیات