یا باب الحوائج يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربى بحق اخيك الحسين عليه السلام
You are here:-30 جلسه کلاس درسهای فلسفه و عرفان استاد سید محمد موسوی درچه ای 1395
30 جلسه کلاس درسهای فلسفه و عرفان استاد سید محمد موسوی درچه ای 1395 2017-12-20T07:14:38+03:30

30 جلسه کلاس درس استاد موسوی با موضوع عرفان نظری

  سال ۱۳۹۵

جهت بهره برداری بیشتر از درسهای استاد، حجم هر فایل تا 3 مگابایت کاهش یافته است.

منازل هفتگانه