سلسله دروس فلسفه و عرفان نظری استاد موسوی دروس  61 تا 64

دروس  61 تا 64 سلسله دروس عرفان نظری استاد سید محمد موسوی درچه ای 4 جلسه  لازم به ذکر است درس 64 مبحث ولایت فقیه را از حیث اجتهادی دنبال میکند. تابستان ۱۳۹۶ جهت بهره برداری بیشتر شما  عزیزان، حجم 10 فایل صوتی که شامل ۱۰ جلسه از دروس استاد  می باشد، به 30 مگابایت